ערכי לשון הקודש - אחשדרפן

ערכי לשון הקודשאות האלףערך: אחשדרפן


ספר השרשים לרד"ק

  • "ואל הָאֲחַשְׁדַּרְפְּנִים והפחות" (אסתר ח ט). אדני אבי ע"ה פירש כי הוא מילה מורכבת, כי אחש הוא שם הגדול בלשון ארמית, וכן אחשורוש – אחש ורוש, ותכן מלת אחשדרפנים – אחש דרי פנים, פירוש השרים הגדולים העומדים תמיד בפנים, כלומר הרואים פני המלך תמיד, וכן: (המשך בערך אחשתרנים)

מחברת מנחם

  • "ואל הָאֲחַשְׁדַּרְפְּנִים והפחות" (אסתר ח ט). הם מגדולי רואי פניו.

ערכי מצודת ציון

  • "שלח למכנש לַאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּא סגניא ופחותא" (דניאל ג ב). כולם שמות מיני שררה זו למעלה מזו וידועים המה בל' כשדים.


מקורות נוספים

הערות שוליים