ערכי לשון הקודש - ארגמן

ערכי לשון הקודשאות האלףערך: ארגמן


ספר השרשים לרד"ק

  • הוא צבע אדום הנקרא [קְרִימֵ"ז] כרמז. ובא בו"ו במקום המ"ם "וּבָאַרְגְּוָן וכרמיל ותכלת" (דברי הימים ב ב ו)*. ותרגום ארגמן "ארגוונא". והגאון רבינו סעדיה ז"ל פירש, כי תולעת שני הוא הנקרא כרמ"ז, אם כן הוא ארגמן צבע אדום אחר, ואומרים שהוא הצבע שקורין לַקַ"א ובערבי נקראת ארגוא"ן, כן כתב רבי יונה.

מחברת מנחם

ערכי מצודת ציון

פירושים נוספים

רמב"ם (כלי המקדש ח, יג)

  • הארגמן הוא הצמר הצבוע אדום.
  • השגות הראב"ד לי נראה הארגמן ארוג משני מינין או משלשה צבעין על כן נקרא ארגמן.

מקורות נוספים

הערות שוליים