ערכי לשון הקודש - אלגבש

ערכי לשון הקודשאות האלףערך: אלגבש


ספר השרשים לרד"ק

  • "ואבני אֶלְגָּבִישׁ" (יחזקאל יג יא). הם אבני הברד הגדולות, ועוד נכתבנו בשרש גבש.

מחברת מנחם

ערכי מצודת ציון

  • "ואבני אֶלְגָּבִישׁ" (יחזקאל יג יא). הוא כמו שתי מלות אל גביש ורוצה לומר אבני ברד דומות אל גביש והוא אבן יקר כמו "ראמות וגביש" (איוב כח, יח).


מקורות נוספים

הערות שוליים