שולחן ערוך הרב
מכ"ק אדמו"ר הגדול הגאון האלהי החסיד המפורסם אור עולם מופת הדור נזר ישראל ותפארתו קדוש ה' מרנא ורבנא מוה' שניאור זלמן נבג"מ
נוסח השער

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה