עשרה לבושי מלכות

עשרה לבושי מלכות ("ספרי הלבושים") לר' מרדכי יפה:

פירושים על הסימנים בארבעה טורים ובשולחן ערוך:

לבושים אחרונים על שלושה חכמות: פילוסופיא, תכונה, וקבלה ("אורה ושמחה וששון ויקר")

קישורים חיצוניים עריכה