פתיחת התפריט הראשי

אמרתי אפאיהם - אמרתי באפי איה הם:

אשביתה מאנוש זכרם - לא יהו בעולם. אבל מה אעשה להם?...