פתיחת התפריט הראשי

אם שנותי ברק חרבי - כשפורענות יוצאה מלפני - קלה היא כברק. ואעפ"כ - ותאחז במשפט ידי.

אשיב נקם לצרי - אלו כותיים, שנ' עזרא ד וישמעו שרי יהודה ובנימן כי בני הגולה בונים ההיכל וגו'.

ולמשנאי אשלם - אלו המינים, וכן הוא אומר תהלים קלט הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט, תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי: