ספרי על דברים לב ט

<< | ספרי על דבריםפרק ל"ב • פסוק ט' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מו • מז • מח • מט • נ • נא • נב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


כי חלק ה' עמו - משל למלך שהיה לו שדה ונתנה לעריסים, התחילו העריסים נוטלים וגונבים אותה. נטלה מהם ונתנה לבניהם, התחילו להיות רעים יותר מן הראשונים. נולד לו בן, אמר להם צאו מתוך שלי, אי אפשר שתהיו בתוכה, תנו לי חלקי שאהיה מכירו. כך כשבא אברהם אבינו לעולם - יצא ממנו פסולת ישמעאל ובני קטורה. בא אבינו יצחק לעולם - יצא ממנו פסולת עשו אלופי אדום, חזרו להיות רעים יותר מן הראשונים. כשבא יעקב לא יצא ממנו פסולת אלא נולדו כל בניו כשרים כמותו, שנא' בראשית כה יעקב איש תם יושב אהלים. מהיכן המקום מכיר את חלקו? מיעקב, שנא' תהלים קלה כי יעקב בחר לו יה ישראל. ואומר: כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו. ועדין תלי בדלא תלי, אין אנו יודעים אם המקום בחר לו ישראל לסגולתו ואם ישראל בחרו להקב"ה? ת"ל דברים ז ובך בחר ה' אלהיך.

ומנין שאף יעקב בחר לו הקב"ה? שנא' ירמיה י לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו ה' צבאות שמו:

יעקב חבל נחלתו - אין חבל אלא גורל, שנא' תהלים טז חבלים נפלו לי בנעימים, ואומר יהושע יז ויפלו חבלי מנשה עשרה. יהושע יט מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון. מה חבל זה משולש - כך היה יעקב שלישי לאבות, וקיבל שכר כולם. כשנולד אברהם, מהו אומר? משלי יז ואח לצרה יולד. כשנולד יצחק, מהו אומר? קהלת ד טובים השנים מן האחד. כשנולד יעקב, מהו אומר? קהלת ד והחוט המשולש לא במהרה ינתק: