ספרי על דברים יד ז

אך את זה לא תאכלו. (חולין ס) אמר ר' עקיבא, וכי משה קניגי (=צייד חיות מדבריות) ובלסטרי (=זורק חיצים על חיות לצודן) היה? מכאן תשובה לאומרים אין תורה מן השמים.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יד ז - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-14-07