ספרי על במדבר לא יד

ויקצוף משה על פקודי החיל - מגיד שאין הסרחון תלוי אלא בגדולים.