ספרי על במדבר לא י

ואת כל עריהם במושבותם - זו ע"ז שלהם:

ואת כל טירותם - מקום שהיו בטיריון. ד"א בטירותם - מקום שהיו נוטרים שלהם: