ספרי על במדבר לא יג

ויצאו משה ואלעזר הכהן - אבא חנין אומר משום רבי אלעזר: לפי שיצאו נערי ישראל לחטוף את הבזה.