ספרי על במדבר לא ז

תבנית:ניווט קטעים זמני ויצבאו על מדין - הקיפוה מד' רוחותיה. ר' נתן אומר: נתן להם רוח רביעית כדי שיברחו: