ספרי על במדבר יט י

<< ספרי על במדבר • פרק יט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


וכבס האוסף את אפר הפרה - בא הכתוב ולימד על האוסף את אפר הפרה שמטמא בגדים. הא עד שלא יאמר יש לי בדין: אם המשליך את האזוב מטמא, בגדים האוסף את אפר הפרה לא יטמא בגדים? אלא אם אמרת כן ענשת מן הדין! לכך נאמר וכבס האוסף את אפר הפרה, ללמדך שאין עונשים מן הדין.

ד"א: בא הכתוב ולימד על האוסף את האפר שמטמא בהיסט:

והיתה לבני ישראל ולגר הגר - לפי שמצות מעשה בישראל צריך להביא את הגרים.

לחקת עולם - שינהוג הדבר לדורות: