ספרי על במדבר טו יב

<< | ספרי על במדברפרק ט"ו • פסוק י"ב | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מ • מא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


במדבר ט"ו, י"ב:

כַּמִּסְפָּ֖ר אֲשֶׁ֣ר תַּעֲשׂ֑וּ כָּ֛כָה תַּעֲשׂ֥וּ לָאֶחָ֖ד כְּמִסְפָּרָֽם׃יג. כמספר אשר תעשו אין לי אלא אלו תמורותיהם מנין (שנאמר) [ת”ל] כמספר אשר תעשו. שלא ימעיט. או אם רצה להרבות ירבה, ת”ל ככה תעשו לאחד כמספרם דברי ר' יאשיה. ר' יונתן אומר א”צ שהרי כבר נאמר כל האזרח יעשה ככה את אלה שלא ימעיט ולא ירבה. ומה ת”ל כמספר אשר תעשו יכול אם רצה לכפול יכפול, ת"ל ככה תעשו לאחד כמספרם. מכאן אמרו מערבין נסכו פרים (בנסכי פרים נסכי אילים) בנסכי אילים נסכי כבשים בנסכי כבשים של יחיד בשל צבור של היום בשל אמש, אבל אין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים ואילים.


ראו גם: התורה והמצוה על במדבר טו יב - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-bm-15-12