ספרי על במדבר טו ד

<< ספרי על במדבר • פרק טו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מ • מא • ד. והקריב המקריב אין לי אלא איש אשה מנין ת"ל והקריב המקריב מכל מקום . והקריב המקריב [קרבנו] ר' נתן אומר זה בנה אב לכל המתנדב במנחה שלא יפחות מעשרון. ולוג שמן ויין לנסך רביעית ההין שמן לבילה וין לנסך


ראו גם: התורה והמצוה על במדבר טו ד - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-bm-15-04