ספרי על במדבר טו ד

תבנית:ניווט קטעים זמני


ד. והקריב המקריב אין לי אלא איש אשה מנין ת"ל והקריב המקריב מכל מקום . והקריב המקריב [קרבנו] ר' נתן אומר זה בנה אב לכל המתנדב במנחה שלא יפחות מעשרון. ולוג שמן ויין לנסך רביעית ההין שמן לבילה וין לנסך


ראו גם: התורה והמצוה על במדבר טו ד - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-bm-15-04