פתיחת התפריט הראשי

ספרא על ויקרא יא טז
[ה] "נץ" -- זה הנץ,"למינהו" -- להביא בר חריא.