ספרא על ויקרא יא כא

תבנית:ניווט קטעים זמני
ר' אלעזר ברבי יוסי אומר "אשר לא כרעים"-- אף על פי שאין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן.