ספרא על ויקרא ה כב  • ראה ספרא על הפסוק הקודם (פסוק כא)