נחמיאש על משלי ה ט

<< | נחמיאש על משליפרק ה' • פסוק ט' | >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פן תתן לאחרים הודך ושנותיך לאכזרי — [פן תתן] האשה הזאת לאחרים [הודך] ושנותיך לאכזרי. ונוכל לפרש תי״ו תתן לנוכח המוזהר, והטעם, שתצטרך לפזר ממונך שהוא הודך ועמל שנותיך לאחרים ואכזרי. ומלת אכזר מורכבת מן "אך זר", כמו (איוב יט, יג) "ויודעי אך זרו ממני":