משנה תרומות יא ז

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת תרומות · פרק יא · משנה ז | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

וכן חבית של שמן שנשפכה, אין מחייבין אותו להיות יושב ומטפח, אלא נוהג בה כדרך שהוא נוהג בחולין.

משנה מנוקדת

וְכֵן חָבִית שֶׁל שֶׁמֶן שֶׁנִּשְׁפְּכָה,

אֵין מְחַיְּבִין אוֹתוֹ לִהְיוֹת יוֹשֵׁב וּמְטַפֵּחַ,
אֶלָּא נוֹהֵג בָּהּ כְּדֶרֶךְ שֶׁהוּא נוֹהֵג בַּחֻלִּין:

נוסח הרמב"ם

וכן חבית של שמן, שנשפכה -

אין מחייבין אותו - להיות יושב ומטפח,
אלא נוהג בה - כדרך שהוא נוהג, בחולין.

פירוש הרמב"ם

מטפח - נגזר מן "טפח", עניינו שלא נחייב אותו לדקדק בלקיטת השמן מן הקרקע, עד שלא יניח שם שום לחלוחית, אלא ילקט כמו שיהיה מלקט אילו נשברה שם חבית של שמן חולין:

פירוש רבינו שמשון

מטפח. בפסת ידו מאסף השמן בדופני החבית:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מטפח - מאסף את השמן בטפח שלו, כלומר מקנחו באצבעותיו:

פירוש תוספות יום טוב

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

ומטפח:    כי ההיא דתנן בפ' החובל והיתה מטפחת ומנחת ידה על ראשה מלשון טופח ע"מ להטפיח. ה"ר שלמה שירילי"ו ז"ל. ופי' ה"ר שמשון ז"ל דמדלא קתני חבית של שמן שנשברה משמע דלא מיירי שנשפכה לארץ וגם לא איירי ברוצה לתת לתוכה חולין ולהאכיל לזרים מדלא קתני ונותן לתוכה חולין כדקתני בבבא דמגורה שפינה ובבבא דמערה אלא לענין איסור תרומה מיירי דלא חיישי' במה שמתייבש השמן והולך וכלה ע"כ אלא שתקנתי הלשון כפי עניות דעתי:

{{#קיים:תפארת ישראל על תרומות יא|

תפארת ישראל

יכין

שנשפכה אין מחייבין אותו להיות יושב ומטפח:    עם טפח שלו. אויפווישען. ובירושלמי אמרי' מדס"ל תרומה בזה"ז דרבנן לכן הקילו בכל הנך דמשנה ו' ז' ח':

בועז


פירושים נוספים