משנה טהרות ח ה

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת טהרות · פרק ח · משנה ה | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

אשת עם הארץ שנכנסה לתוך ביתו של חבר להוציא בנו או בתו או בהמתו, הבית טהור, מפני שנכנסה שלא ברשות.

נוסח הרמב"ם

אשת עם הארץ שנכנסה לתוך ביתו של חבר להוציא בנו או בתו או בהמתו הבית טהור מפני שנכנסה שלא ברשות.

פירוש הרמב"ם

אם נכנסה שלא ברשות אלא להוציא הענין הפלוני ותצא הנה לא תשתדל להשתמש ולגעת לאשר אתה בבית כי אימת בעל הבית עליה ולא תשלח ידה לדבר:

פירוש רבינו שמשון

שלא ברשות. ומירתתה שלא תתפס כגנב וממהרת לצאת אף על פי שלצורך בנו של בעל הבית נכנסה או לצורך בהמתו:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

שנכנסה שלא ברשות - ומרתתא שלא תתפס כגנב וממהרת לצאת, ואע"פ שלצורך בנו או בהמתו של בעל הבית נכנסה:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

או בתו:    י"ס דל"ג למלות או בתו. גם ה"ר יהוסף ז"ל מחקם:

מפני שנכנסה:    שלא ברשות אע"פ שלטובת החבר נכנסה כיון שנכנסה לצורך דבר ידוע אינה רשאה להתהלך בבית ולמשמש בכלים הרמב"ם והרא"ש ז"ל:

תפארת ישראל

יכין

אשת עם הארץ שנכנסה לתוך ביתו של חבר:    שלא ברשות של חבר. ורבותא קמ"ל. דאע"ג דלצורך בעה"ב נכנסה אפ"ה ממהרת לצאת:

מפני שנכנסה שלא ברשות:    משום הכי מרתתא מלהתעכב שם. שלא תתפס כגנב. הא בשלחה הבעה"ב לשם להוציא לו דבר משם. דינה כשומר לעיל [פ"ז מ"ח] דהכל טמא. וכ"כ במסר לו תיבה [לעיל מ"ב] דטמא מדף:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים