מצוה:שלא ישא כוהן גדול אלמנה


שלא ישא כוהן גדול אלמנה

מצוה זו אינה נוהגת בזמן הזה

אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה וַחֲלָלָה זֹנָה אֶת אֵלֶּה לֹא יִקָּח כִּי אִם בְּתוּלָה מֵעַמָּיו יִקַּח אִשָּׁה. (ויקרא כא, יד)

בחז"ל
משנה: מסכת יבמות, פרק ו
תלמוד בבלי: מסכת קידושין, דף עז (עמ' א)

בראשונים
משנה תורה: הלכות איסורי ביאה, פרק יז
ספר המצוות לרמב"ם: לאו קסא    ספר החינוך: מצוה רעג    ספר מצוות גדול: לאו קכד