מצוה:לקדש חודשים ולעבר שנים


לקדש חודשים ולעבר שנים

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה. (שמות יב, ב)

בחז"ל
משנה: מסכת ראש השנה, פרק א
תלמוד בבלי: מסכת סנהדרין, דף י (עמ' ב)

בראשונים
משנה תורה: הלכות קידוש החודש, פרק א
ספר המצוות לרמב"ם: עשה קנג    ספר החינוך: מצוה ד    ספר מצוות גדול: עשה מו

באחרונים
שולחן ערוך: טור אורח חיים, סימן תיז-תכח