מצוה:לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו


לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

וְכָל פֶּטֶר חֲמֹר תִּפְדֶּה בְשֶׂה וְאִם לֹא תִפְדֶּה וַעֲרַפְתּוֹ וְכֹל בְּכוֹר אָדָם בְּבָנֶיךָ תִּפְדֶּה. (שמות יג, יג)

בחז"ל
תלמוד בבלי: מסכת בכורות, דף יג (עמ' א)

בראשונים
משנה תורה: הלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין, פרק יב
ספר המצוות לרמב"ם: עשה פב    ספר החינוך: מצוה כג    ספר מצוות גדול: עשה קמו

באחרונים
שולחן ערוך: טור יורה דעה, סימן שכא