סמ"ג עשה קמז

<< · סמ"ג · עשה · קמז · >>


מצות עשה קמז - לשבות מעבודת הארץ בשנה השביעית

הלכות שמיטה ויובל

מצות עשה שתשבות הארץ בשביעית מעבודת קרקע, שנאמר "כי תבאו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה׳ שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה׳ שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור שנת שבתון יהיה לארץ והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך לעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהי כל תבואתה לאכול" (ויקרא כ"ה, ב'-ז').