מצוה:לא לשחוט הפסח לפני שביתת החמץ


שלא נשחוט שה הפסח בארבעה עשר בניסן בעוד החמץ ברשותנו

מצוה זו אינה נוהגת בזמן הזה

לֹא תִזְבַּח עַל חָמֵץ דַּם זִבְחִי וְלֹא יָלִין חֵלֶב חַגִּי עַד בֹּקֶר. (שמות כג, יח)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות קרבן פסח, פרק א
ספר המצוות לרמב"ם: לאו קטו    ספר החינוך: מצוה פט    ספר מצוות גדול: לאו שמז