פתיחת התפריט הראשי


לא לכבות אש מעל המזבח
מצוה זו אינה נוהגת בזמן הזה

אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל הַמִּזְבֵּחַ לֹא תִכְבֶּה. (ויקרא ו, ו)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות תמידים ומוספין, פרק ב
ספר המצוות לרמב"ם: לאו פא    ספר החינוך: מצוה קלג    ספר מצוות גדול: לאו שלד