ספר המצוות לאו פא


מצות לאו פא - לא לכבות אש מעל המזבח

שהזהירנו מלכבות אש מעל המזבח.

והוא אמרו יתעלה אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. ובספרי המכבה עובר בלא תעשה וכל העובר על לאו זה וכבה ואפילו גחלת אחת מגחלי המזבח לוקה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בעשירי מזבחים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo81