סמ"ג לאו שלד

<< · סמ"ג · לאו · שלד · >>


מצות לאו שלד - לא לכבות אש מעל המזבח

המכבה אש שעל המזבח לוקה שנא' בפ' צו אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה ואומר במסכ' זבחים [דף צ"א] שאפי' הוריד גחלת אש אחת מעל המזבח וכבה אותה לוקה ויש כאן שני לאוין שהרי שני פעמים כתיב בפרשה לא תכבה ועניין לאו אחד הוא: