ספר המצוות לאו פב


מצות לאו פב - לא להקריב במזבח הזהב כי אם קטורת שבכל יום

שהזהירנו מהקריב שום דבר מהקרבנות במזבח הזהב שבהיכל.

והוא אמרו יתעלה לא תעלו עליו קטרת זרה. וכל מי שהקריב עליו או נסך עליו זולת מה שעבר – לוקה.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo82