מצוה:לא להאכיל מן הפסח לתושב או לשכיר


לא להאכיל מן הפסח לתושב או לשכיר

מצוה זו אינה נוהגת בזמן הזה

תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר לֹא יֹאכַל בּוֹ. (שמות יב, מה)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות קרבן פסח, פרק ט
ספר המצוות לרמב"ם: לאו קכו    ספר החינוך: מצוה יד    ספר מצוות גדול: לאו שנד