מצוה:לאכול בשר הפסח עם מצה ומרור


לאכול בשר הפסח עם מצה ומרור בליל ט"ו בניסן

מצוה זו אינה נוהגת בזמן הזה אלא מדרבנן

וְאָכְלוּ אֶת הַבָּשָׂר בַּלַּיְלָה הַזֶּה צְלִי אֵשׁ וּמַצּוֹת עַל מְרֹרִים יֹאכְלֻהוּ. (שמות יב, ח)

בחז"ל
משנה: מסכת פסחים, פרק ח
תלמוד בבלי: מסכת ברכות, דף ט (עמ' א)

בראשונים
משנה תורה: הלכות קרבן פסח, פרק ח
ספר המצוות לרמב"ם: עשה נו    ספר החינוך: מצוה ו    ספר מצוות גדול: עשה רכה

באחרונים
שולחן ערוך: טור אורח חיים, סימן תעב-תעח