מצודות על תהלים קנ ה


מצודת דוד

"בצלצלי תרועה" - המשמיעים קול תרועה

"בצלצלי שמע" - בכלי נגון הנקרא מצלתים המשמיע קול למרחוק

מצודת ציון

"בצלצלי שמע" - הם שני כלי נחושת ומקישים זה בזה ומשמיעים קול גדול בהקשתן וכמ"ש במצלתים נחושת להשמיע (דברי הימים א טו)ובמשנה הקיש בן ארזא בצלצל (תמיד פ"ז)

"בצלצלי תרועה" - הם החצוצרות המשמיעים הרעשת קול תרועה כי צלצל הוא ענין הרעשת קול וכן לקול צללו שפתי (חבקוק ג') שהיא הרעשה מועטת