מצודות על תהלים קנ ו

<< מצודות על תהלים • פרק קנ
א • ב • ד • ה • ו • 


מצודת דוד

"כל הנשמה וגו' הללויה" - סרס המקרא לומר הללו את יה ואמרו כל מי שיש בו נשמה ונפש משכלת תהלל את יה.

נשלם ספר תהילים, תהלות לאל קודש הלולים.