מצודות על תהלים קנ ב

<< מצודות על תהלים • פרק קנ
א • ב • ד • ה • ו • 


מצודת דוד

"בגבורותיו" - בספור גבורותיו

"כרוב גדלו" - ר"ל כמו שגדולתו מרובה כן הללוהו הרבה