מצודות על תהלים קנ א

<< מצודות על תהלים • פרק קנ >>
א • ב • ד • ה • ו • 


מצודת דוד

"ברקיע עוזו" - הוא עולם הגלגלים כי שם נראה עוזו וחזקו של המקום

"הללויה" - הללו את יה ואמרו הללו את האל במקום קדשו והוא עולם המלאכים

מצודת ציון

"עזו" - ענין חוזק