מצודות על תהלים קנ


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ברקיע עוזו" - הוא עולם הגלגלים כי שם נראה עוזו וחזקו של המקום

"הללויה" - הללו את יה ואמרו הללו את האל במקום קדשו והוא עולם המלאכים

מצודת ציון

"עזו" - ענין חוזק

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בגבורותיו" - בספור גבורותיו

"כרוב גדלו" - ר"ל כמו שגדולתו מרובה כן הללוהו הרבה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"במנים ועוגב" - שמות כלי נגון

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בצלצלי תרועה" - המשמיעים קול תרועה

"בצלצלי שמע" - בכלי נגון הנקרא מצלתים המשמיע קול למרחוק

מצודת ציון

"בצלצלי שמע" - הם שני כלי נחושת ומקישים זה בזה ומשמיעים קול גדול בהקשתן וכמ"ש במצלתים נחושת להשמיע (דברי הימים א טו)ובמשנה הקיש בן ארזא בצלצל (תמיד פ"ז)

"בצלצלי תרועה" - הם החצוצרות המשמיעים הרעשת קול תרועה כי צלצל הוא ענין הרעשת קול וכן לקול צללו שפתי (חבקוק ג') שהיא הרעשה מועטת

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל הנשמה וגו' הללויה" - סרס המקרא לומר הללו את יה ואמרו כל מי שיש בו נשמה ונפש משכלת תהלל את יה.

נשלם ספר תהילים, תהלות לאל קודש הלולים.