מצודות על תהלים קו מג

<< מצודות על תהלים • פרק קו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • מז • מח • 


מצודת דוד

"פעמים וגו'" - ע"י השופטים וכמ"ש והיה ה' עם השופט וגו' (שופטים ב)

"ימרו" - במות השופט מרו המה בה' בעצתם הרעה וכמ"ש והיה במות השופט ישובו והשחיתו

"וימכו בעונם" - בעבור עונם נעשו שפלים ועניים

מצודת ציון

"ימרו" - מרדו וסרבו

"וימכו" - ענין דלות ושפלות כמו ואם מך הוא (ויקרא כז)