מצודות על תהלים קו כ

<< מצודות על תהלים • פרק קו
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • מז • מח • 


מצודת דוד

"כבודם" - כבוד המקום אלא שכינה הכתוב

"אוכל עשב" - הזכירו בגנותו שמלכלך העשב ברירו ואוכלו

"וימירו" - חלפו כבוד המקום בתבנית שור

מצודת ציון

"וימירו" - מלשון תמורה וחלוף