מצודות על תהלים קו כז

<< מצודות על תהלים • פרק קו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • מז • מח • 


מצודת דוד

"בארצות" - ר"ל בארצות הגוים

"ולהפיל וגו'" - כי אז נגזר עליהם הגלות והוקבע בכיה לדורות

מצודת ציון

"ולזרותם" - לפזרם כמו תזרם לרוח (יחזקאל ה')