מצודות על תהלים קו טו

<< מצודות על תהלים • פרק קו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • מז • מח • 


מצודת דוד

"וישלח רזון" - לא נעשו שמנים מאכילת השליו כי אדרבה נעשו עוד רזים וכחושים והוא משל על הפורענות הבאה עליהם בעבור זה

"ויתן וגו'" - הוריד להם השליו

מצודת ציון

"רזון" - מלשון רזות וכחשות