מצודות על תהלים מה ט

<< מצודות על תהלים • פרק מה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"מן היכלי שן" - מן השמחה והרחבת הדעת שיש למי שיושב בהיכלי שן מן השמחה ההיא יהיה לך מן הדברים אשר ישמחו אותך בהם ר"ל כל מיני שמחה שיהיו לך יהיו מעין השמחה שיש למי שיושב בהיכלי שן שהיא שמחה גדולה ומרובה

"כל בגדותיך" - כולם יהיו מקוטרים במיני בושם כי כן דרך הגדולים לגמר בבושם להביא להם הריח

מצודת ציון

"מור ואהלות קציעות" - שמות מיני בושם

"בגדותיך" - מלשון בגד

"שן" - שן הפיל

"מני" - כמו מן והיו"ד נוספה