מצודות על תהלים מה א

<< מצודות על תהלים • פרק מה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • מצודת ציון

"שושנים" - שם כלי נגון עשוי בתמונת שושן

"משכיל" - מחוכם

"ידידות" - אהובות