מצודות על תהלים מה ב

<< מצודות על תהלים • פרק מה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"לשוני עט סופר מהיר" - לשוני מהירה לדבר בשיר כעט של סופר מהיר

"אומר אני" - בפתיחת דברי אני אומר שמעשה השיר הזה הוא על מלך המשיח

"רחש לבי" - ר"ל לבי יחשוב מחשבת דבר טוב

מצודת ציון

"רחש" - ענין תנועה ונדנוד ובדרז"ל קא מרחשן שפוותיה (סנהדרין ס"ז) ומזה יאמר מנחת מרחשת (ויקרא ב)לפי שמעשיה רוחשים ומנענעים

"עט" - קולמוס כמו בעט ברזל (איוב י"ט)