מצודות על תהלים מה ז

<< מצודות על תהלים • פרק מה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"שבט" - בעבור כי ממשלת מלכותך היא ממשלת מישור כי תנהיג את המלוכה בצדק ובמישור

"כסאך אלהים" - כסא המלוכה הנתון לך מאלהים יתקיים עולם ועד

מצודת ציון

"שבט" - המושל יקרא שבט כי בידו שבט המוסר וכן לא יסור שבט מיהודה (בראשית מט)