מצודות על תהלים כח ט

<< מצודות על תהלים • פרק כח
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


מצודת דוד

"ורעם" - רעה אותם במרעה טוב ותן להם רוממות עד עולם

"נחלתך" - ישראל שלקחת לך לנחלה