מצודות על תהלים כח ב

<< מצודות על תהלים • פרק כח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


מצודת דוד

"בנשאי ידי" - בעת התפלה

מצודת ציון

"בשועי" - בזעקי

"דביר" - היא בית קדשי הקדשים