מצודות על תהלים כח ד

<< מצודות על תהלים • פרק כח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


מצודת דוד

"תן להם" - להרשעים הללו