מצודות על תהלים כח א

<< מצודות על תהלים • פרק כח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


מצודת דוד

"פן תחשה" - פן כשתחשה ממני אהיה נמשל עם יורדי בור

מצודת ציון

"צורי" - רצה לומר חזקי

"תחרש תחשה" - ענין שתיקה כמו והחריש יעקב (שם ל"ד) וכמו עת לחשות (קהלת ג')